In memoriam Marie Altelaar

Wijkcentrum / 02-10-2008

Op 12 juni 200? overleed op 87 jarige leeftijd Marie Altelaar, een kleine grote vrouw.Tante Marie, zoals velen op Kattenburg en Wittenburg haar kenden, had kort geleden met pijn in ’t hart haar stekkie op de Eilanden, waar ze vanaf haar geboorte had gewoond, verruild voor een plek in verzorgingshuis De Gooijer. Haar gezondheid liet niet langer toe dat ze zelfstandig bleef wonen.

Marie stond symbool voor de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging. Haar hele leven voerde ze actie: in de buurt, in de vrouwenbeweging, in de communistische partij. Haar wapenfeiten zijn  nauwelijks te tellen. Voor wat de buurt betreft was ze sinds de oorlog o.a. bestuurslid en/of voorzitter van de Speeltuinvereniging Wittenburg, het Saneringscomité Kattenburg en het Bewonerscomité Kattenburg. Ze was de drijvende kracht achter de 15 jaar durende en landelijk bekende huuractie op Kattenburg in de 70er en 80er jaren.

Ze was 45 jaar actief binnen het wijkcentrum, waarvan ruim 25 jaar als bestuurslid. Vanwege haar verdiensten werd zij daarvoor enkele jaren geleden tot erelid van het bestuur benoemd.

Met Marie verliezen we een van die zeldzame mensen, die hun hele leven in dienst stellen van een ideaal. We zullen haar missen, maar door middel van onze activiteiten zullen we de herinnering aan haar zo levend mogelijk trachten te houden.

Team en medewerkers van Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad.

Deel deze pagina: