Brief van Mr S. Boas

Rietje Werts / 23-10-2008

Rietje Werts:,, Laatst kwam ik deze brief tegen over de Parelschool”:   

Brief van Mr. S. Boas

Mijn Vader, Dr. Marcus Boas, geboren te Amsterdam op 18 juni 1879 en overleden aldaar op 4 mei 1941, heeft mij vaak verteld dat hij de lagere school, de Parelschool, heeft bezocht. Hij ging in 1891 naar het Stedelijk ( thans Barlaeus-) gymnasium aan de Weteringsschans, deed in 1897 eindexamen en ging vervolgens klassieke talen studeren, welke studie hij op 5 juli 1905 bekroonde door een promotie cum laude in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift getiteld ”De epigrammatis Simonideis”.

 Hij was een bekend opleider voor het Staatsexamen en publiceerde vele artikelen waaronder talrijke in het Maandblad Amstelodanum.

Dat mijn Vader van de Parelschool naar het Gymnasium ging, was uiteraard uitzonderlijk en heeft hij niet alleen te danken aan zijn – zoals ook uit bovenstaande gegevens blijkt – bijzondere begaafheid, maar ook aan het inzicht van, en zijn ‘ontdekking’ door het toenmalige hoofd, de heer A. Verschuur, over wie mijn Vader dan ook met grote eerbied sprak. De heer Verschuur, die zelf later ook aan de Universiteit ging studeren, beëindigde omstreeks 1930 ( hij was inmiddels ook tot doctor gepromoveerd) zijn loopbaan als directeur van de 4e H.B.S. met vijfjarige curus aan de Jozef Israëlskade.            

Deel deze pagina: