Marie Altelaarplein

Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad / 26-03-2009

Het Marie Altelaarplein

Bij de naam van deze straat Waar het allemaal om gaat Hoort een vrouw van woord en daa-aa-aad Hoort een vrouw van woord en daad Refrein Het plein... het plein Marie, wat was ze klein! De kerk... de kerk Marie, wat was ze sterk! Voor de huren en de pin Zette zij zich altijd in En dan kreeg ze ook haar zi-i-in En dan kreeg ze ook haar zin Refrein Onze tante van de buurt heeft de heleboel bestuurd en de mensen aangevuu-uu-uurd en de mensen aangevuurd Refrein En hier zijn we nu tesaam En we eren deze daam' En voor altijd klinkt haar naa-aa-aam En voor altijd klinkt haar naam Refrein Marie ziet ons hier staan Met een lach en met een traan En de kerrukklokken slaa-aa-aan En de kerrukklokken slaan. Refrein

Marie Altelaar

OOSTELIJKE BINNENSTAD - Het eerste deel van het plein direct achter de Oosterkerk heet sinds dinsdag 12 juni het Marie Altelaarplein. In aanwezigheid van haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en neven en nichten werd het naambordje onthu;d door stadsdeelwethouder AnneLize van der Stoel.Neef Jaap Altelaar wist de aanwezigen te boeien met een karakterschets van zijn tante Marie. „Zij was een aparte vrouw", begon hij zijn betoog. „Ze kwam altijd op voor het recht van de zwaksten en werd gerespecteerd door vriend en vijand. Haar leven heeft ze in 't dienst gesteld van haar medemens. Ze was altijd bezig voor anderen."                'Op de wijze van de Wittenburger korfbalclub zongen de aanwezigen een lied over Marie. In de Oosterkerk is een kleine expositie van foto's en krantenartikelen te zien over de acties van deze bijzonder buurtgenoot.Marie Altelaar was ook in de weer voor het behoud van bus 22 naar de Dappermarkt. „Tante Marie en tien oude Wittenburgers protesteerden bij de bushalte: 'Wij oude wijven willen dat bus 22 zal blijven". Met succes. Stadsdeelwethouder Anne Lize van der Stoel: „Het is goed om stil te staan bij iemand die zoveel voor de buurt heeft gedaan. Marie Altelaar was een van de zeldzame mensen die zich inzette voor het algemeen belang. Door haar naam aan .........(de rest van het artikel ontbreekt jammergenoeg)

Deel deze pagina: