Kattenburg waar ben je gebleven

Mevr.Roessink-Wouda / 01-03-2010

Ger Roessink, maart 2010Geschreven door mijn Moeder Mevr.Roessink-Wouda

Kattenburg waar ben je gebleven Waar zijn al je mensen, met hun harten van goud Kattenburg, ze moesten alllemaal verhuizen Want jij, je werd immers oud Bij jou woonden vele soorten mensen De een had armoe, de ander had weeld" Maar nog nooit is er een bij jou verkommerd Want van jou weelde werd er altijd mee gedeeld Wij konden jou alles toevertrouwen Jij wist van ons geheimen, ons lief en leed Daarom zal het ons berouwen,wat het kleine woordje Sanering met ons deed!! Maar nooit zullen wij jou vergeten Want binnen jou muren waren wij rijk Jij was onze oude glorie, ook al gooiden ze soms jou naam door het slijk. Wanneer er een jong paartje ging trouwen En ze toonden zich mooi in vol ornaat Dan vierde jij mee 'Kattenburg'' Want er vormde zich een erehaag op straat Maar wanneer er een uitvaart geschiedde Iets liefs,een kennis of een goede buur ging heen Dan toonde jij 'Kattenburg" je volle medeleven Want nooit stond jij met je verdriet alleen Maar eens zal jij weer herrijzen, Maar niet meer met de mensen van toen Daarom vol dankbaarheid en herinneringen Neem ik afscheid van jou, "Kattenburg" Met een innige ..... zoen!!!!

Mijn Moeder heeft vanaf 1936 op Kattenburg gewoond En in 1962 naar de Oostelijke Handelskade verhuisd door werkzaamheden bij Blauwhoed maar ze bleef zich altijd met Kattenburg verbonden voelen.Gert Roessink 

Deel deze pagina: