Ontmoeting met nazaat van brouwer De Gekroonde Valk

Heleen Verschuren / 09-01-2017

Op 2 januari raakte mijn vriend op straat in gesprek met wat mensen die stonden te kijken bij het beeld van de Gekroonde Valk op de Hoogte Kadijk. Eén van die mensen was de achter-achterkleinzoon van Willem Hovy, die de brouwerijleidde vanaf 1858. Hij werd bekend om zijn sociale beleid. Deze nazaat Dirk Hovy had wel vage verhalen gehoord, maar wist er niet zoveel van. Mijn vriend zei: komen jullie maar naar binnen, daar is iemand die er meer van weet. Ik kon hem het één en ander vertellen over de opkomst en teloorgang van de brouwerij, hoe dat beeld in 1993 opnieuw op die pilaar terecht gekomen was en hoe leuk ik het vond dat hij nu in een ‘Sibbelwoning’ op de bank zat. In die woningen hebben ook werknemers van de bierbrouwerij gewoond, waarvan ik er één nog gekend heb. Deze ‘ome Karel’ Ellerman had nog de kar met paarden bestuurd, waarmee de biervaten naar de café’s werden gebracht. De Huurdersvereniging heet dan ook ‘De gekroonde Valk. En het bedrijf dat nu op nr. 71 zit en Stout&Co heet, is vernoemd naar een speciaal bier van de brouwerij dat Stout heette. Sinds enige jaren is dit  bier opnieuw op de markt gebracht onder de oude naam Van Vollenhoven’s Stout. Het is op meerdere plekken in Amsterdam te verkrijgen.

Dirk Hovy is in 1981 in Duitsland geboren en houdt zich bezig met natural languageprocessing. In een mail bracht hij, ook voor mij, tot uitdrukking waarom deze ontmoeting zo bijzonder was:  “It’s been a fantastic start to the year for me to get this window into the family history, and to see how it relates to other people!

 

Tot zo ver Heleen Verschuren. Toevallig staat er in Het Parool van 9 januari 2017 een ingezonden brief over Oostpoort, waarin een lezer meldt dat er naast Baut nog een bijzondere nieuwe vestiging in Oostpoort is gekomen: brouwerij De Gekroonde Valk met daarbij proeflokaal Poeslat & Kater in het originele voormalige ammoniakgebouw, het latere dierenasyl. De brouwers van de Hoogte Kadijk slaan hun vleugels uit. Om de investering te bekostigen geven ze participaties uit, die behalve rente ook bier opleveren.

 

Deel deze pagina: