Vanwaar de relatie met de Blankenstraat?

N.J. van Zutphen / 10-01-2005

De familie Van Zutphen, afkomstig uit Utrecht, vestigde zich in Amsterdam op Kattenburg in 1822, daarna verhuisde ze naar Wittenburg en later naar Oostenburg. Mijn vader is geboren op Oostenburg in de Oostenburgervoorstraat 77 en zoals uit onderstaand verslag blijkt, is dat wel de reden dat ik in de Blankenstraat geboren ben.Op dinsdag 8 mei 1923 zijn Jo en Joop in ondertrouw gegaan. De ouders van Joop hebben voor een rijtuig met twee paarden gezorgd en daar zijn ze visites afleggend langs familie, vrienden en kennissen gegaan.Op 24 mei 1923, donderdag, zijn J.M.W. van Zutphen, Joop, 22 jaar oud, en J.I.W. Vallentin, Jo, 22 jaar oud, getrouwd. Daar is het nodige aan voorafgegaan, want in principe was het niet mogelijk dat een jongen van katholieke huize met een meisje van protestantse huize in het huwelijk trad.Liefde laat zich niet dwingen en omdat Joop toch al niet meer in de kerk kwam, maar ook omdat Johanna al drie maanden zwanger was, hebben ze toch toestemming gekregen. Getuigen waren: Hendrik Johannes Ygosse, zwager, machinist bij de spoorwegen, en gehuwd met de oudste zuster van Joop, Anna van Zutphen, Frederik Hendrik Vallentin, broer van de bruid Johanna, koopman, ongehuwd.Ook in die tijd was er woningnood. In de eerste maanden van het huwelijk heeft de familie J.M.W. van Zutphen ingewoond bij een zuster van Johanna, Maria Hendrika Vallentin, die gehuwd was met Johannes Andries Burger, in de Blankenstraat 89''', Amsterdam centrum. De Blankenstraat ligt in de Czaar Peterbuurt tussen de Eerste Coehoornstraat en de Cruquiusstraat. Beneden had Burger een groente- en aardappelwinkel. Dit huis stond er medio 1989 nog. Hier in de Blankenstraat 89''' werd op donderdagmorgen om 8.00 uur de eerste zoon, Nicolaas Johannes, roepnaam Nico, geboren: 22 november 1923.Dat inwonen ging niet goed, want Jan Burger was nu niet direct een prettig mens in de omgang. Met veel moeite, door toedoen van Joops moeder, kreeg het echtpaar en de baby een half woninkje in de Bootstraat 19'' op Wittenburg. Johanna voelde zich hier echter niet thuis. Maandag 14 september 1925 zijn ze verhuisd naar de Pontanusstraat 18' Amsterdam-Oost. Dit als aanloop naar de Czaar Peterbuurt.In 1697 en 1698 werkte tsaar Peter de Grote, de tsaar aller Russen hier. De Czaar Peterstraat werd omstreeks 1878 aangelegd op de gedempte Marinehaven en vernoemd naar tsaar Peter de Grote I, keizer van Rusland van 1672 tot 1725. Een enigszins aparte buurt, hoewel tot de eilanden behorende.In 1900 is de Czaar Peterbuurt gelijktijdig met Dapper en Oosterparkbuurt volgebouwd met zogenoemde revolutiewoningen. Voor en achter en ertussen een alkoof. Ik heb jaren zo gewoond in de Von Zesenstraat. We sliepen met drie jongens in de tussenkamer.In de Czaar Peterstraat hebben diverse lijnen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf gereden. Omstreeks 1900 de paardentram lijn 2A, later lijn 8. Daarna in 1906 lijn 13 en in de jaren 1925-1935 lijn 19 (de laatste heb ik gekend). En nu in 2005 rijdt lijn 10 erdoorheen, komende uit de Sarphatistraat naar IJburg.De Czaar Peterstraat is ook bekend geworden omdat aan het begin van de straat U.J. Klaren, geboren: 21 maart 1852 te Tjabbert, Friesland, de Oosterspeeltuin is begonnen. De enige speeltuin op de eilanden.Rechts aan het einde van de straat stond de chocolademolen ‘De goede Verwachting’ die tot 1906 dienst heeft gedaan.Vanaf de Rietlanden kon een goederentrein achterlangs de laatste huizen en tussen de spoordijk door, passeerde voor de tunnel, aan het eind van de Czaar Peterstraat en reed dan zo het werkspoorterrein op. In de jaren vijftig is dat opgeheven. Lange tijd is aan het einde van de Czaar Peterstraat de achteruitgang geweest van Stork-Werkspoor-Diesel.Er liepen een aantal straten evenwijdig aan de Czaar Peterstraat, zoals de Conradstraat, bekend om zijn gebouw van de GGD. In 1930 kwam ik hier als zevenjarige voor het eerst bij de tandarts.De Blankenstraat. Hier ben ik geboren op 89'''. Corrie Vonk, de cabaretière en latere vrouw van Wim Kan, heeft in de Blankenstraat 141 gewoond.De Krayenhoffstraat. De Verbindingstraat, de Lijndenstraat, de 1e en 2e Leeghwaterstraat, de Cruquiusstraat en de Coehoornstraat. Er is ongetwijfeld nog veel meer over de Czaar Peterbuurt bekend wat ik niet ken. Ik hoop echter dat ik met dit artikel en bijgaande afbeeldingen en foto aan de gestelde vraag heb kunnen voldoen.Met vriendelijke groeten,Nico van Zutphen, sr.P.S. Leuke anekdote. Vanaf 1924 moest iedere fietser jaarlijks 2,50 gulden aan rijwielbelasting betalen. Als bewijs kreeg men een koperen plaatje voor op de fiets. Werklozen waren vrijgesteld.Jan Blanken, 1755-1838, Nederlands waterbouwkundige.Ontwerper van het Groot Noord-Hollands kanaal in 1826, onder Napoleon. Inspecteur-generaal Bruggen en Wegen.

Deel deze pagina: